"Το να προσπαθείς είναι θετικό."

Translation:Trying is positive.

2 years ago

9 Comments


https://www.duolingo.com/Pok
Pok
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2

I agree.

2 years ago

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

" That you are trying is positive" teacher encouraging a student.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Anare_the_one

why is "it is positive to try" not accepted?

1 year ago

https://www.duolingo.com/troll1995
troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6
 • 4

It is added! Thanks for feedbacking! ;)

1 year ago

https://www.duolingo.com/Pok
Pok
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2

It should be accepted, even though the skill is about -ing forms of verbs. You might want to report it.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Niels885850

Could "to" be omitted in this sentence?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Bohuslav1
Bohuslav1
 • 25
 • 18
 • 9
 • 8
 • 4
 • 4
 • 709

"The attempt is positive"?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Pok
Pok
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2

Don't think that's accepted because 'Το να προσπαθείς' is a gerund, but 'The attempt - Η προσπάθεια' is a noun. Furthermore, 'The attempt is positive' is not equivalent to 'Trying is positive'. The latter means the act of trying generally is positive but the former concerns a specific trial.

1 year ago

https://www.duolingo.com/bonbayel
bonbayelPlus
 • 25
 • 25
 • 22
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 601

Is there another word we could use in Englιsh for θετικό?

4 months ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.