"Η λίμνη είναι μικρότερη από το ποτάμι."

Translation:The lake is smaller than the river.

September 3, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/ApostolosB4

Even thought the lake is not a river.

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/involans
 • 24
 • 22
 • 15
 • 15
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 314

What is the relative frequency of ποτάμι vs ποταμός? Is one considered more formal/colloquial?

June 21, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.