"Το όνομα."

Translation:The name.

September 3, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1537

Oddly enough the only English descendant I can think of for this word is ‘onomatopoeia’ (from ονοματοποία, combined with ποίεω ‘I do/make’).

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4

Ονοματοποιία ;)

September 4, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.