"Letmeexplain."

Dịch:Để tôi giải thích.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kit969360

Sao "Để tôi giải thích nào" lại sai ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinh_Nong

thì bên dev họ không lập trình có kết quả đó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhAnh05092009

Tôi trả lời đúng rồi mà nói là" Bạn có một lỗi nhỏ." Kì cục, tôi đã bấm là: "Để tôi giải thích." mà nó bảo như thế.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.