"Μιλάει ελληνικά."

Translation:He speaks Greek.

September 4, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/wchargin

Η προηγούμενη πρόταση ήταν "Μιλάω Αγγλικά" με μεγάλο άλφα, και εδώ υπάρχει "Μιλάει ελληνικά" με μικρό έψιλον. Πότε γράφουμε με κεφάλαια (capitalize?) τα πρώτα γράμματα στις γλώσσες;

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/panagiotis_ts

There is no clear rule about the capitalization of languages in modern Greek. It's your choice, if you capitalize them or not.

PS. I had written an extensive comment about it and my resources, I'll try to find it and put the link here. :-)

EDIT: https://www.duolingo.com/comment/17484187 :-)

September 4, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.