"Μιλάει ελληνικά."

Translation:He speaks Greek.

September 4, 2016

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Η προηγούμενη πρόταση ήταν "Μιλάω Αγγλικά" με μεγάλο άλφα, και εδώ υπάρχει "Μιλάει ελληνικά" με μικρό έψιλον. Πότε γράφουμε με κεφάλαια (capitalize?) τα πρώτα γράμματα στις γλώσσες;

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.