1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Two thousand dollars in cash"

"Two thousand dollars in cash"

Translation:Hai nghìn đô la bằng tiền mặt

September 4, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams

In vietnamese,''nghìn'' has the same meaning as ''ngàn'',and I don't know why I had a wrong answer-''hai ngàn đô la tiền mặt''. :(


https://www.duolingo.com/profile/CeeCeeSong

you left out the "bang". So your answer just said "Two thousand dollars cash," not "in cash."


https://www.duolingo.com/profile/_Witch_

hai ngàn đô la tiền mặt


https://www.duolingo.com/profile/baokhoi1

nếu có phản hồi chương trình cũng không bao giờ trả lời cho học viên đâutrong tiếng viêt chữ ngàn và chữ nghìn trong cách đếm của người việt chữ nào cũng được tại sao đáp án của tôi là HAI NGÀN ĐÔ LA BẰNG TIỀN MẶT mà lại sai


https://www.duolingo.com/profile/canhhoamai

"Hai ngàn đô la bằng tiền mặt" should be accepted.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.