https://www.duolingo.com/profile/yencute10

Cuộc thi: Viết về ngôi trường mơ ước của em( bằng tiếng anh)

Phần thưởng:

  • Vàng : 10 lingots

  • Bạc : 5 lingots

  • Đồng: 2 lingots

  • 2 giải KK mỗi người : 2 lingot

Luật:

  • Bài viết không quá ngắn cũng không quá dài

  • Không copy trên mạng

  • Viết xong bằng Tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt

Sẽ tăng giải khi có tài trợ

September 4, 2016

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/AlphaMeo

I just have a dream that my school like in anime,just like anime,only anime,like anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime..___..iem chỉ có một ước mơ đó là trường của em giống như trong anime,chỉ như anime.chỉ anime,như anime,anime,anime,(nhân 69) đùa chứ tài trợ 20 ling này :))

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

tài trợ 15 lings

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

you know that my dream school it is not as beautiful as other schools but i still love it it will have many amazing things like big yard,flowers and even dogs too! there will be also a library and a café ^^ so that we can eat and do hw or somethings elese!! you think it is crazy but i love it DỊCH: bạn biết đấy ngôi trg mơ ước cúra tôi hok đẹp như những ngôi trg khác nhưng tôi vẫn thik nó. trường sẽ có rất nhiều thứ tuyệt vời như một cái sân thiệt là to, cùng với rất nhiều hoa và cả những chú chó nữa1 ở đó sẽ có cả thư việ và quán cà phê để chúng tôi có thể ăn và làm bài tập hoặc nhiều việc khác nữa kể cả khi bạn có nghĩ điều đó là điên rồ nhưng tôi vẫn yêu nó

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Konisawa_Lyramin

I have a dream in my school is my school very luxurious, beauty, have a air conditioner and a TV and I want most is my school look like an otaku's school. Like an otaku, otaku, otaku...... Tôi có một ước mơ trong trường tôi là trường tôi rất sang trọng, đệp, có cái máy lạnh và TV và điều tôi mún nhất là trường tôi giống trường của tôi trông giống trường của một otaku, otaku, otaku...... tài trợ giúp 30 lings

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AlphaMeo

Cần xài ling nhiều k,mình tặng.

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Konisawa_Lyramin

Uk, thấy ling của b tặng nhìu qá

September 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AlphaMeo

Tặng 25 ling xài chơi :)

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Konisawa_Lyramin

Uk, bạn tặng 25 ling rùi. Bây giờ mình 53 ling. Yahoo!

September 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/duongthigi

it is will have air conditioner for student .dịch sẽ có 1 cái điều hòa

September 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/WayBeny

Hi, my name is Nguyen. I am from Vietnam and I’m Vietnamese.I am twelve years old and I’m in grade 6.My dream school will be in Vietnam.It will be very big and surrounded by grass , trees and flowers. We will learn a lot of languages. Students can choose the language they would love to learn, like English, Portuguese, Vietnamese…ect and this would start after grade 9. It will have a small wardrobe in every class for the students to put their jackets and a water machine there would be a large room for every staff, like English teachers sit together in a modern and large room and other staff have the same thing about the garden. I would like it to be huge garden to make the students feel free to move and play and do everything they want ..and for sure would put guards in the garden if anyone get hurt or something like that. This school has a big stadium, a swimming pool, a gym,...ect. That’s all of the school in my dream. Xin chào, tôi tên là Nguyen. Tôi đến từ Việt Nam và tôi là người Việt Nam. Tôi mười hai tuổi và tôi đang học lớp 6. Ngôi trường mơ ước của tôi sẽ ở Việt Nam. Nó sẽ rất lớn và được bao quanh bởi cỏ, cây và hoa. Chúng tôi sẽ học rất nhiều ngôn ngữ. Học sinh có thể chọn ngôn ngữ mà họ thích học, như tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt... và điều này sẽ bắt đầu sau lớp 9. Nó sẽ có một tủ quần áo nhỏ trong mỗi lớp để học sinh đặt áo khoác và máy nước sẽ có một căn phòng lớn cho mọi nhân viên, như giáo viên tiếng Anh ngồi cùng nhau trong một căn phòng hiện đại và rộng lớn và các nhân viên khác có cùng một điều về khu vườn. Tôi muốn đây là một khu vườn rộng lớn để làm cho các sinh viên cảm thấy thoải mái khi di chuyển và chơi và làm mọi thứ họ muốn và chắc chắn sẽ đặt lính canh trong vườn nếu có ai bị thương hoặc đại loại như thế. Ngôi trường này có một sân vận động lớn, một bể bơi, một phòng tập thể dục, ... . Đó là tất cả các trường học trong giấc mơ của tôi.

March 29, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.