https://www.duolingo.com/yencute10

Cuộc thi: Viết về ngôi trường mơ ước của em( bằng tiếng anh)

Phần thưởng:

 • Vàng : 10 lingots

 • Bạc : 5 lingots

 • Đồng: 2 lingots

 • 2 giải KK mỗi người : 2 lingot

Luật:

 • Bài viết không quá ngắn cũng không quá dài

 • Không copy trên mạng

 • Viết xong bằng Tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt

Sẽ tăng giải khi có tài trợ

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

I just have a dream that my school like in anime,just like anime,only anime,like anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime,anime..___..iem chỉ có một ước mơ đó là trường của em giống như trong anime,chỉ như anime.chỉ anime,như anime,anime,anime,(nhân 69) đùa chứ tài trợ 20 ling này :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

tài trợ 15 lings

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

you know that my dream school it is not as beautiful as other schools but i still love it it will have many amazing things like big yard,flowers and even dogs too! there will be also a library and a café ^^ so that we can eat and do hw or somethings elese!! you think it is crazy but i love it DỊCH: bạn biết đấy ngôi trg mơ ước cúra tôi hok đẹp như những ngôi trg khác nhưng tôi vẫn thik nó. trường sẽ có rất nhiều thứ tuyệt vời như một cái sân thiệt là to, cùng với rất nhiều hoa và cả những chú chó nữa1 ở đó sẽ có cả thư việ và quán cà phê để chúng tôi có thể ăn và làm bài tập hoặc nhiều việc khác nữa kể cả khi bạn có nghĩ điều đó là điên rồ nhưng tôi vẫn yêu nó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Konisawa_Lyramin

I have a dream in my school is my school very luxurious, beauty, have a air conditioner and a TV and I want most is my school look like an otaku's school. Like an otaku, otaku, otaku...... Tôi có một ước mơ trong trường tôi là trường tôi rất sang trọng, đệp, có cái máy lạnh và TV và điều tôi mún nhất là trường tôi giống trường của tôi trông giống trường của một otaku, otaku, otaku...... tài trợ giúp 30 lings

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Cần xài ling nhiều k,mình tặng.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Konisawa_Lyramin

Uk, thấy ling của b tặng nhìu qá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Tặng 25 ling xài chơi :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Konisawa_Lyramin

Uk, bạn tặng 25 ling rùi. Bây giờ mình 53 ling. Yahoo!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthigi

it is will have air conditioner for student .dịch sẽ có 1 cái điều hòa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kirito31
kirito31
 • 13
 • 10
 • 3
 • 7

Hi everybody Let me introduce my dream school My school is in a big city. The campus has five floors and four suites, a function room and a conference room. The school has a large playground. On the school yard there are many trees such as phoenix, mango .... The school has beautiful flower garden. In the middle of the garden there is a fountain. In the school there are good teachers, good students. Students can study subjects in functional departments, experiments and practical subjects such as biology, chemistry, etc. In the classroom there are modern instruments. Students may be creative in extra-curricular lessons. Students can also learn swimming, martial arts, ... in multi-purpose rooms. Students will learn English with foreign teachers

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhTrang682393

what the hell

1 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.