https://www.duolingo.com/DerekTJ

Some Vietnamese poems

DerekTJ
 • 13
 • 12
 • 7
 • 6

I don't know if this is suitable. But in the case that you want to check out Vietnamese literature. Here're some poems/epic poems:

Thu điếu: https://vi.wikisource.org/wiki/Thu_%C4%91i%E1%BA%BFu

Cái quạt: https://vi.wikisource.org/wiki/C%C3%A1i_qu%E1%BA%A1t

Cảnh nhàn lúc tuổi già: https://vi.wikisource.org/wiki/C%E1%BA%A3nh_nh%C3%A0n_l%C3%BAc_tu%E1%BB%95i_gi%C3%A0

Qua đèo Ngang: https://vi.wikisource.org/wiki/Qua_%C4%91%C3%A8o_Ngang_(B%C3%A0_Huy%E1%BB%87n_Thanh_Quan)

Truyện Kiều: https://vi.wikisource.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%81u

2 years ago

5 Comments


https://www.duolingo.com/kuah

Perfectly suitable, thanks for sharing!

2 years ago

https://www.duolingo.com/dahac

Those poems use old words, it's even hard for Viet to understand. Maybe you should start with some Thơ Mới.

2 years ago

https://www.duolingo.com/linhvalinh

cho bổ sung mấy bài

2 years ago

https://www.duolingo.com/linhvalinh
 • Đêm nay Bác không ngủ
 • Nhớ con sông quê hương
 • Quê hương tôi
 • Tình quê hương
 • Mẹ tôi
 • Người mẹ Việt
 • Ru
 • Nỗi nhớ
 • Tuyệt vọng
 • Phiêu du
 • Vô vọng
 • Mùa Vu Lan
 • Mẹ ơi! Biển có mênh mông
 • Hoa hồng dâng mẹ
2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.