Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our trip is in March."

Dịch:Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng ba.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Còn Ai không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tamkiemzoro

có,tôi đây

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngDi4

......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanAnh1181995

Câu này của mình bị lỗi r

3 tháng trước