Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi."

Dịch:I would have considered that university.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
 • 25
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Tôi đáng lẽ đã xem xét vào trường đại học đó rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Hai câu sẽ có chút khác nhau về ngữ pháp nhé bạn.

 • Câu trên đề bài: "I would have considered that university." ("Tôi đáng lẽ đã xem xét (đến) trường đại học đó rồi.).

=> Câu này đang sử dụng cấu trúc: consider + something.

 • Trong khi đó câu của bạn sẽ là: "I would have considered joining that university."("Tôi đáng lẽ đã xem xét vào trường đại học đó rồi.).

=> Câu này đang sử dụng cấu trúc: consider + doing something (consider + Ving).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 24
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46

Dù nói nhiều nhưng hiểu ha!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhingusi

reviewed sao không được ạ??

1 năm trước