"השפתיים שלה אדומות."

Translation:Her lips are red.

September 4, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Tim5602

So שפה comes from lips, right?

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/langaugeartist

Yes

September 5, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.