"Ποιος αποτυγχάνει;"

Translation:Who fails?

September 4, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Who is failing, is equally correct.

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

True! Added :)

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/alainPierrot

wouldn't "Which one is failing?" be correct?

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/jss.___
 • 22
 • 18
 • 3
 • 293

Ποιος αποτυγχάνει στη δοκιμή;

November 25, 2018

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos
Mod
 • 22
 • 16
 • 14
 • 8

You probably meant to say "Ποιος αποτυγχάνει στο τεστ;" ;)

November 25, 2018

https://www.duolingo.com/jss.___
 • 22
 • 18
 • 3
 • 293

Ναι, G.Georgopoulos, ευχαριστώ.

November 27, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.