"Είμαι μέσα."

Translation:I am in.

September 4, 2016

14 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/LastChance_15

Mission Impossible Music comes on!


https://www.duolingo.com/profile/RaleighStarbuck

Just to confirm, this sentence means "I am in" in the sense of "I am inside (the house, the car, the theater, the box, etc.), right?


https://www.duolingo.com/profile/Theo_Matrakas

This phrase has a lot of meanings:

 • I am inside (the house, the car, the theater, the box)
 • I'm in (I accept a proposal) e.g. - Θέλεις να πάμε βόλτα; - Είμαι μέσα ( - Do you want to go for a walk? - I'm in)
 • I am online

https://www.duolingo.com/profile/Snommelp

So a movie hacker letting their boss know that they've gotten access to the secure server could also use this phrase?


https://www.duolingo.com/profile/franveca02

Just what I thought haha


https://www.duolingo.com/profile/RaleighStarbuck

Ah, so it does mean "I'm in" in the sense of "I accept a proposal"- that is exactly what I was wondering- that is good to know- Ευχαριστώ.


https://www.duolingo.com/profile/Theo_Matrakas

Yes! Παρακαλώ :)


https://www.duolingo.com/profile/bottss1

Can this sentence be interpreted as 'Count me in.'?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Yes, as Theo writes above, it also means I accept a proposal.


https://www.duolingo.com/profile/oldestguru

Duke Nukem approves of this!


[deactivated user]

  Δεν ξέρω γιατί αλλά ακούω "είμου μέσα," όχι "είμαι μέσα."


  https://www.duolingo.com/profile/Ivan_bg00

  Η ποιότητα της φωνή του άντρα δεν είναι πολύ καλή :/

  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.