Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Miku_Light

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!

a

Ngực đi để lại bức tường...

a

Soái ca đi soái car.

a

Phim con "hell" không biết sẽ đáng sợ thế nào...

a

Công dụng mới của trái "calm".

a

Sâu sắc.

a

Nôn nao.

a

Hàng hóa chạy show thì gọi là gì?

a

Show tất cả để mọi người "saw" tất cả...

a

Đẹp try có thể không có soái car, nhưng đi soái car chắc chắn sẽ đẹp try!

a

An tâm.

a

Bat canh, bat thịt, bat cá...

a

Bắc Kinh có chỗ "Parking".

a

Sữa ông Thor sản xuất tại Mỹ Thor...

a

Tham khảo : kenh14.vn

35
1 năm trước
5

92 Nhận xét