Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự nghiên cứu"

Dịch:The research

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

Tại sao không phải là study

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

Đáp án "The study" đã có trong bộ áp án rồi nha bạn.

2 năm trước