https://www.duolingo.com/...Annered...

Inspiring Quotes From Visionary Business Leaders Who Changed Everything(song ngữ)

Inspiring Quotes From Visionary Business Leaders Who Changed Everything

Những câu nói truyền cảm hứng từ những vị lãnh đạo doanh nghiệp nhìn xa trông rộng, họ đã thay đổi mọi thứ

“Fearlessness is not the absence of fear. It's the mastery of fear. It's about getting up one more time than we fall down.”

"Can đảm không phải là không sợ hãi. Mà là làm chủ nỗi sợ hãi. Đó là hễ ngã xuống thì đứng dậy nhiều hơn 1 lần." SpaceX founder, Tesla co-founder

"If something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it."

Rocketing humans to Mars and away from our swirling mess of a planet is a daunting feat, to say the least. But Elon Musk isn’t letting go of his dream of making it happen in his lifetime, despite the many challenging tasks before him.

The lesson is simple: Whatever you endeavor to accomplish, out of this world or not, do not allow yourself to be deterred by the odds. Bravely forge ahead.

Người thành lập ra SpaceX, đồng sáng lập Tesla

"Nếu việc gì đó thật là quan trọng, thì cho dù ở vào tình thế bất lợi, bạn cũng vẫn nên làm việc đó."

Thật ra mà nói, đưa con người lên sao hoả và đến một hành tinh nào đó là một kỳ công không phải ai cũng làm được. Nhưng Elon Musk không bao giờ từ bỏ ước mơ hiện thực hoá điều ấy trong cuộc đời mình, dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức.

Bài học đơn giản: Bất cứ việc gì bạn cố gắng hoàn thành, dù là quá sức tưởng tượng đi chăng nữa, cũng đừng để mình chùn bước trước nghịch cảnh. Hãy dũng cảm tiến lên.

Oprah Winfrey, Harpo Productions founder

"The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance -- and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning."

Oprah Winfrey’s remarkable rags-to-riches ascent was nothing less than hard-earned, from her humble beginnings working on her grandmother’s farm in Mississippi, to her glass ceiling-shattering triumph as a billionaire media mogul. Step by step, her achievements added up along her path to success and paid dividends in ways she never imagined.

Oprah Winfrey, nhà sáng lập Harpo Productions

“Chìa khóa thực hiện ước mơ không phải là tập trung vào thành công mà tập trung vào ý nghĩa của nó - và dù chỉ tiến được những bước nhỏ và có chút thắng lợi thôi thì ý nghĩa nhận được cũng to lớn hơn nhiều.

Từ nghèo rớt mồng tơi trở nên rất giàu có, đâu phải ai cũng làm được như vậy, bắt đầu với công việc xoàng xĩnh ở trang trại của bà ngoại ở Mississippi, Oprah Winfrey vượt qua được định kiến xuất thân và đã trở thành tỷ phú trong lĩnh vực truyền thông. Từng bước một, những thành công của bà nối tiếp nhau và đạt được những thành quả mà chính bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Richard Branson, The Virgin Group founder

“The main thing is, if you have an idea for business, as I say, screw it, just do it. Give it a go. You may fall flat on your face, but you pick yourself up and keep trying until you succeed.”

Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin

“Điều quan trọng nhất là, nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh, như tôi nói, hãy gắn chặt với nó, thực hiện nó. Bạn có thể ngã sấp mặt xuống, nhưng hãy tự đứng lên và cố gắng cho đến khi thành công." Arianna Huffington, Huffington Post founder

“Fearlessness is not the absence of fear. It's the mastery of fear. It's about getting up one more time than we fall down.”

Arianna Huffington, nhà sáng lập Huffington Post

"Can đảm không phải là không sợ hãi. Mà là làm chủ nỗi sợ hãi. Đó là hễ ngã xuống thì đứng dậy nhiều hơn 1 lần." Steve Jobs, Apple co-founder

"Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it."

Steve Jobs, nhà đồng sáng lập Apple

"Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để được thoải mái thật sự là làm những gì bạn tin đó là công việc tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra được công việc như vậy, hãy tiếp tục tìm đi. Đừng bỏ cuộc. Với tình yêu như thế trong tim, bạn sẽ biết khi nào mình tìm ra được công việc ấy." Tim Cook, Apple CEO

“There are times in all of our lives when a reliance on gut or intuition just seems more appropriate -- when a particular course of action just feels right. And, interestingly, I've discovered it's in facing life's most important decisions that intuition seems the most indispensable to getting it right.”

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple

"Trong cuộc sống của tất cả chúng ta có những lúc phải dựa vào linh cảm hay trực giác thì hơn - khi cảm thấy phải làm một việc đặc biệt nào đó. Và thật thú vị, tôi thấy khi phải đưa ra những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời thì trực giác dường như là cực kỳ cần thiết để hành động đúng."

Sergey Brin, Google co-founder

"We have tried to define precisely what it means to be a force for good -- always do the right, ethical thing. Ultimately, ‘Don’t be evil’ seems the easiest way to summarize it."

Sergey Brin, đồng sáng lập Google

"Chúng tôi đã cố gắng xác định một cách chính xác để trở thành những người vì những điều tốt đẹp có nghĩa là gì - luôn làm điều đúng đắn, đạo đức. Cuối cùng thì dường như cách dễ dàng nhất để tóm tắt nội dung ấy là "Đừng làm điều ác."

Martha Stewart, Martha Stewart Living Omnimedia founder

“Getting over those unexpected hurdles may not be exactly enjoyable, but ultimately I believe that such challenges and the solutions we find give us more confidence. They teach us with common sense and determination we can turn what looks like a disaster into a triumph.”

Martha Stewart, nhà sáng lập Martha Stewart Living Omnimedia

“Vượt qua những trở ngại bất ngờ chưa chắc đã thú vị lắm đâu, nhưng cuối cùng tôi tin rằng những thử thách ấy và những giải pháp chúng ta tìm ra được cho chúng ta thêm tự tin nhiều hơn. Chúng dạy chúng ta óc suy xét và lòng quyết tâm nhờ đó chúng ta có thể biến cái dường như là thảm họa thành thắng lợi hết sức to lớn.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi2

ukm...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Annered...

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi2

bạn biết mk like ak :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Annered...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Annered...

thanks bạn nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

u rof ekil eno

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

Do u understand? ;P

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

= one like for u

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Annered...

thanks ,where are you from

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

Heaven

2 năm trước

https://www.duolingo.com/annandken

cho em vô lớp học của chị nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Annered...

xin lỗi nhưng bạn đang nói ai vậy ??

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.