1. Forum
 2. >
 3. Topic: Norwegian (Bokmål)
 4. >
 5. Master List of Norwegian Prep…

https://www.duolingo.com/profile/Luke_5.1991

Master List of Norwegian Prepositions and Phrasal Expressions

Please share your suggestions below!

Prepositional Use

Av || Expresses cause, source, origin, fraction

 • av + [person] = by + [person] "Bildet er malt av Munch."
 • av + [person] = from + [person] "Hvem kjøpte du bilen av?" "Han fikk en gave av meg."
 • av = of "Hva er maten laget av?" "Resten av matvarene er temmelig dyre."
 • av + [ting] = to/on + [thing] "Han er avhengig av sigaretter."

Etter || Expresses a subsequent point in time

 • etter + [tidsuttrykk] = after + [time expression] "Han må ringe tanten sin etter lunsj."
 • etter + [ting] = for [thing] "Han leter etter boka."

For || Expresses what is best for someone, applies to someone

 • for + [gruppe] = of + [group] "Sjefen for hæren ble kritisert."
 • for + [ting] = of + [thing] "Han er redd for tigeren."
 • for + [person] = to + [person] "Dette er viktig for meg."

For å || Expresses intent

 • for å + [verb] = in order to + [verb] "De går på kurs for å lære spansk."

Fra || Expresses direction, away from

 • fra + [sted] = from + [place] "De kommer fra byen."

Før || Expresses a previous point in time

 • før + [tidsuttrykk] = before + [time expression] "Du må gjøre leksene dine før middag."

I || Expresses the inside

 • i + [ting] = at [thing] "Du er flink i norsk!"
 • i + [tidsuttrykk] = for + [time expression] "Jeg har vært her i to uker."
 • i + [sted] = in + [place] "Boka ligger i skapet."

Langs || Expresses proximity

 • langs + [sted] = along + [place] "Det stopper i alle byer langs kysten."

Med || Expresses companionship

 • med + [kjøretøy] = by + [vehicle] "Han reiser med tog."
 • med + [person] = with + [person] "Hvem snakket du med?"

Mellom || Expresses connection

 • mellom + [ting] + [ting] = between + [thing] + [thing] "Jernbanen er et viktig bindeledd mellom Østlandet og Vestlandet."

Mot || Expresses direction, towards

 • mot + [ting] = against + [thing] "Tyskland spiller mot Storbritannia."
 • mot + [person] = to + [person] "Hun er snill mot meg."

Om || Expresses relationship

 • om + [ting] = about + [thing] "De snakker om filmen."
 • om + [tidsuttrykk] = in + [time expression] "Jeg kommer om en time."

På || Expresses the outside

 • på + [å tenke] = about "Hva tenker du ?"
 • på + [ting] = about + [thing] "Han klager på været."
 • på + [ting] = after + [thing] "Han passer på barna."
 • på + [sted] = at + [place] "Han bor på Moholt."
 • på + [tidsuttrykk] = for + [time expression] "Jeg har ikke vært på skolen på to uker."
 • på + [språk] = in + [language] "Hva heter det på norsk?"
 • på + [år] = in + [year] "Han levde på 1800-tallet."
 • på + [ting] = of "Prisen på laks er ganske lav." "Hva er tittelen på filmen?"
 • på + [øy] = of + [island] "Befolkningen på Cuba er høy."
 • på + [dag] = on + [day] "Jeg må jobbe på søndag."
 • på + [sted] = on + [place] "Boka ligger på bordet."
 • på + [ting] = on + [thing] "Etiketten på flaska er vasket bort."
 • på + [person] = with + [person] "Han er sint på meg."

Til || Expresses direction, towards

 • til + [person] = for + [person] "Jeg har kjøpt en gave til henne."
 • til + [ting] = for + [thing] "Hva skal vi ha til middag?"
 • til + [person] = of + [person] "Telefonnummeret til broren min er langt."
 • til + [sted] = to + [place] "Når kommer du til byen?"
 • til + [ting] = with + [thing] "Jakka passer til buksa."

Under || Expresses placement, beneath

 • under + [tidsuttrykk] = during + [time expression] "Hvor var du under krigen?"
 • under + [sted] = under + [place] "Katten sover under sengen."

Phrasal Expressions

 • etter at = after + [independent clause] "Hva skal du gjøre etter at du er ferdig her?"
 • grunnen til at = the reason that
 • i dag = today
 • i ferd med å = about to "Jeg er i ferd med å spise lunsj."
 • i fjor = last year
 • i går = yesterday
 • i kveld = this evening
 • i natt = tonight
 • på grunn av = due to, because of
 • på skolen = at school
 • selv om = even if + [dependent clause] "Selv om han ikke er gammel, har han sluttet."
 • slik at = so that "De fikk gode jobber, slik at de kunne få seg hus."
 • så ... som = as ... as "Kristiansand er dobbel stor som Arendal."
 • til tross for at = despite the fact that "De dro på fisketur til tross for at det regnet."
 • å bli med = to come along
 • å føle seg = to feel
 • å gifte seg med = to marry
 • å glede seg til = to look forward to
 • å gå på ski = to ski
 • å ha med ... å gjøre = to have to do with
 • å ha lyst på + [ting] = to want + [thing]
 • å ha lyst til å + [verb] = to want + [verb]
 • å komme an på = to depend on
 • å komme på avveier = to go astray
 • å komme til å = to be going to
 • å passe på = to look after
 • å slå av = to turn off
 • å slå på = to turn on
 • å søke på = to apply for
 • å tenke på = to think about
 • å være flink i + [ting] = to be good at + [thing]
 • å være flink til å + [verb] = to be good at + [verb]
 • å være glad i = to be fond of
 • å være redd for = to be scared of
 • å være vant til = to be used to
September 5, 2016

14 Comments


https://www.duolingo.com/profile/larskie

"I kveld" is mostly used for when english speakers would say "tonight". For instance; "What are you doing tonight?" - Hva skal du i kveld? "Theres a party at my house tonight" - Det er fest hos meg i kveld

Atleast in situations like these it would be really weird to say "I natt". It is, however, correct that "i kveld" means evening. "I natt" is more like past 12pm.

My point is that "tonight" should not be always be translated as "i natt".

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Adnileb1

Hi! Good job! Not sure if this applies to what you are trying to do here, but "før" does not have to be used with a time expression as such. For instance: "Før du får se på TV må du ha gjort leksene dine" or "Før jeg traff deg visste jeg ikke hva kjærlighet var".

"Komme til å.." usually implies that something accidentally happened. Like you in English say "I happened to...". It is also often used ironical, as in "Jeg kom til å kysse ham".

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/r3xr3x

Here is a nifty page with a bunch of preposition expressions, basically verbs + prep (but no translations). https://typecraft.org/tc2wiki/Verb_-_Preposition_expressions_in_Norwegian

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alex_talbot72

I can't explain how thankful I am for this post. Mange takk!

September 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/user_ken

Came across another phrasal expression today that could possibly be added, "i ferd", for "about to" or "in the process of".

Takk!

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Luke_5.1991

Added!

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ArtyomBondartsov

First of all, thanks a lot for all preps. in one place! Very useful

Just met a couple of prep. meanings that are not in the list

 • Alt går i stykker - Everything goes in pieces

 • Stykke for stykke - Piece by piece

December 15, 2016

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.