"Η πρόσφατη συζήτηση μας."

Translation:Our recent discussion.

September 5, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/GinoCanlas

Shouldn't the right order be "Η πρόσφατη μας συζήτηση"?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

As Panagiotis says, both are correct, with the minor note that there should be a second accent in "Η πρόσφατή μας συζήτηση".


https://www.duolingo.com/profile/GinoCanlas

If both are correct, it wouldn't let me answer the other.


https://www.duolingo.com/profile/katerinasiap

"Η πρόσφατη συζήτησή μας" is more correct, although the second stress is a detail.


https://www.duolingo.com/profile/Gian.Paolo.Rm

Please add συζήτησή μας

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.