https://www.duolingo.com/Booyagrandma

这里的中文母语者有没有觉得多邻国的中文句子比脚不自然?

2 年前

54 条评论


https://www.duolingo.com/cokation

是的,比如你的问题看起来就很不自然

2 年前

https://www.duolingo.com/tswarper
 • 17
 • 10
 • 7
 • 3
 • 2
 • 9

直译 和 意译 的区别,在这里要用比较生硬的直译强调一一对应

2 年前

https://www.duolingo.com/Blv-Ice

整体上来说还算不错了,有个别的句子确实别扭。让我最抓狂的是那个“你想什么时候吃披萨就什么时候吃”……

2 年前

https://www.duolingo.com/brotherfai

是呀 繁簡體輸入法 亦有分別 再加上 國語 跟 廣東話 也有一點不同

2 年前

https://www.duolingo.com/liuxingjian666

自然就不对了

2 年前

https://www.duolingo.com/Jennifer_Zheng.

我也觉得,有的时候说的比较正常就被判错了

2 年前

https://www.duolingo.com/HanNhatAnh

You are four leaves clover , right

1 年前

https://www.duolingo.com/1997zqy
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 6

是啊,我也很纳闷

2 年前

https://www.duolingo.com/syangl_1288

+1+1+1 newspaper 一定要是报纸么 不能是报刊吗

2 年前

https://www.duolingo.com/JAndrzej
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 16

These sentences are "unnatural" or simply incorrect? Please, don't scare me guys, I'm trying to use English for Chinese speakers to learn Chinese. Yea, I saw many Chinese sentences that seem to imitate the structure of their English counterparts, for example there are numerous "这些" that are supposed to imitate English "the", but I thought that it's still correct, even if it may sound strange. :(

2 年前

https://www.duolingo.com/Yang404432

不用担心,我是中文母语者。我认为多邻国的中英互译判定做得很不错,没有明显的或者基础性的语意误判,一些意思近似的表达被误判也算是正常,毕竟中文的表达方式太丰富了啊~

2 年前

https://www.duolingo.com/JAndrzej
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 16

谢谢你的答案!

2 年前

https://www.duolingo.com/junexiparis

op is saying unnatural

2 年前

https://www.duolingo.com/S0R0USH
 • 20
 • 17
 • 10
 • 9
 • 5

Hahaha. Agreed. Honestly, that phenomenon is common throughout the Duolingo website in other languages! :D

There was a time I sent one report a day in the Chinese course, so not only is it unnatural, it's definitely still in beta. No offense to the moderators. It just takes so much work to fine tune the course out of beta, especially if the language is really different from English.

You can say "where is the subway station" without 这个。。那个 in Chinese. "地铁站在哪里?“

Some of the "definite articles" don't need to be there in Chinese. A lot of languages don't need it because you don't need to ask a for, a specific subway station in this question, despite the "the".

2 年前

https://www.duolingo.com/CCruSi
 • 10
 • 9
 • 7

Yes, you're right. The sentences are strange. Nowadays people sometimes may make mistakes on them. These are called "病句". Fluent speakers won't say like that. However we still accept and understand those:) Well I thought Duolingo should make a Chinese for English speakers then:D

2 年前

https://www.duolingo.com/CCruSi
 • 10
 • 9
 • 7

我是中文為母語的

2 年前

https://www.duolingo.com/JAndrzej
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 16

“病句”?很有意思,谢谢。

2 年前

https://www.duolingo.com/fengzai163

实在也不用太纠结这些。本人感觉还好,尽量说标准些就行,语言不是死的,它会随着时间而变的。光估计靠软件不可能做到完美。只要知道句子含义自己灵活引用才是正道。

2 年前

https://www.duolingo.com/Xinghua_wei

不容易呀,中国最大的问题是字与字之没有空格,这对翻译尤其是机器翻译造成了很在的困难.

2 年前

https://www.duolingo.com/Gerandpierre

与其觉得别扭,不如学会接受。(个人观点) 语言不通,所以思维还是有区别的。

2 年前

https://www.duolingo.com/AnhT_FBoys

Mình là người Việt Nam, mình vẫn nói rằng: Trung Quốc là nước tôi ghét, nhưng ở đó có người tôi thương! I love TFBoys! ^.^

2 年前

https://www.duolingo.com/-Yuu

Chời ơi, TFBOYS của tuôi

1 年前

https://www.duolingo.com/AnhT_FBoys

của tui nx nạ

1 年前

https://www.duolingo.com/AnhT_FBoys

Make friend hơm?

1 年前

https://www.duolingo.com/T.U12

sẽ k ai ngăn cản được chúng ta yêu idol

1 年前

https://www.duolingo.com/ThanhThao682023

Chính xác (=^.^=)

8 个月前

https://www.duolingo.com/dieulinhhd220307

đương nhiên . mấy cái bạn ở lớp tui đó cứ kêu hoài tfboys là cái éo gì. ông phi cái dép cho vỡ mặt bây giờ. thế đó

1 年前

https://www.duolingo.com/dieulinhhd220307

dù sao mình vẫn thích tfboys

1 年前

https://www.duolingo.com/AnhT_FBoys

TFBOYS or TFBoys Not tfboys OK

1 年前

https://www.duolingo.com/AnhT_FBoys

Make friend hơm?

1 年前

https://www.duolingo.com/HanNhatAnh

lp t, tụi nó kiu là tê-ép-boi. hỏi lun, tê-ép-boi là ai vại? -> câm nín

1 年前

https://www.duolingo.com/Alisa070603

"It is rain."就不能是"下雨"吗?为什么只有"天下雨"才可以?

1 年前

https://www.duolingo.com/weixia12

“下雨了”感觉更顺呢

1 年前

https://www.duolingo.com/vt6n

可以翻译的更漂亮?

2 年前

https://www.duolingo.com/Marry_Yang

同感同感

2 年前

https://www.duolingo.com/GGG3Pg

一點點,但可明白

2 年前

https://www.duolingo.com/ULTRON888

是啊

2 年前

https://www.duolingo.com/layjustin

我有时候这个多领国会自动判断错误

2 年前

https://www.duolingo.com/ChloeeeeZ

有!!!因为这个错过。。。

2 年前

https://www.duolingo.com/Aileenla

請問一下這裡學的到多益嗎

2 年前

https://www.duolingo.com/Hantian3

where is the bus stop, 我的翻译:“那个公交车站在哪” 结果系统说错误, 应该是:“那个公交车站在哪里”。。。少了个“里”。。。

2 年前

https://www.duolingo.com/Blv-Ice

个人理解,口语中“哪”表示“哪里”的话是有儿话音的,也就是应该是“哪儿”,通常还是说“哪里”更自然。当然了这不是对错的问题。

2 年前

https://www.duolingo.com/syangl_1288

的确有点不自然。

2 年前

https://www.duolingo.com/3215678851

我也觉得呀。

2 年前

https://www.duolingo.com/CCruSi
 • 10
 • 9
 • 7

外國人大約不太瞭解中國人的句子模式 那些主謂賓補定狀等搞得不好

2 年前

https://www.duolingo.com/baobao915775

是的,好多句子翻译得很别扭

2 年前

https://www.duolingo.com/wen3wen

这的中文翻译,醉人的地方太多,槽点太多就不吐了。

2 年前

https://www.duolingo.com/YWJ2016

我也觉得

1 年前

https://www.duolingo.com/vvv36954

我觉得想要选择课程很难啊

1 年前

https://www.duolingo.com/David515045

1 年前

https://www.duolingo.com/haohao_yeah

好多的毛病啊,“她他它”不分,“那哪”不分,多一个字少一个字都被判错,有时正确答案明显是错的,真是让人想摔键盘

1 年前

https://www.duolingo.com/Hantian3

我觉得是因为有些英文句子直翻成中文本来就难吧。

1 年前

https://www.duolingo.com/yaohuiwangduo

整体来说还好了,但输 入中文的时候往往差最后的一个表达语气字可能就无法通过,比有“了”“么”字样的,答案就无法通过。

1 年前

https://www.duolingo.com/YulunWu3
 • 14
 • 10
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 2

是啊, 感觉特别生硬。

1 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!