"הן כבר מעורבבות, אתה רק צריך לשים אותן במקרר."

Translation:They are already mixed, you just have to put them in the refrigerator.

September 6, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/nizdobs

There are no English word tiles for הן כבר מעורבבות. You only have English tiles for אתה רק צריך לשים אותם במקרר

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/Zdeka985336

I had tiles for all words. https://imgur.com/N2iLLUY

July 31, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.