Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My boss has a new task for me."

Dịch:Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haibop98

"Sếp của tôi có một việc mới cho tôi" được không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

hổng nghe rõ chẳng ra cái gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

ong Chu co nhiem vu moi Cho toi

3 tháng trước