"Η γυναίκα διαβάζει μία εφημερίδα."

Translation:The woman reads a newspaper.

September 6, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Edilvers

In other sentence it is written "Η γυναίκα τρώει ρύζι" (a woman...); but here it doesn't match "a woman...". Is it a mistake?

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Are you sure it was η γυναίκα; Because η γυναίκα = the woman, while μια γυναίκα = a woman.

  September 6, 2016

  https://www.duolingo.com/StelutaSte3

  Yes

  April 11, 2018

  https://www.duolingo.com/milliByteG

  What is the difference between διαβάζει and διαβάλουν?

  October 31, 2017

  https://www.duolingo.com/mizinamo

  διαβάζει is the verb form for third person singular ("he, she, it" and singular nouns), and διαβάζουν is the verb form for third person plural ("they" and plural nouns).

  Here, the subject is η γυναίκα "the woman" which is singular, so you need διαβάζει.

  October 31, 2017
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.