"Waar heb jij gisteren gegeten?"

Vertaling:Where did you eat yesterday?

September 6, 2016

6 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/FreekVerkerk

Where have you eaten yesterday ???

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/El2theK

De present perfect wordt alleen gebruikt in het Engels als iets in het verleden is gebeurd dat ook betrekking heeft op het nu, of tot net voor het moment van spreken.

Omdat gisteren een duidelijk punt is in het verleden moet de simple past worden gebruikt.

http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/grammatica-over-zinnen/de-tijden-een-kort-overzicht/

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FreekVerkerk

Bedankt voor je antwoord, ook met de verwijzing naar de theorie. Where did you eat yesterday is ook beslist een goed antwoord, dat bestrijd ik niet, maar over past perfect zegt de theorie die je citeert: Gebruik: Om te zeggen dat iets in het verleden gebeurd is en tot in het heden voortduurt of net voor het moment van spreken afgelopen is. Het resultaat daarvan is nog merkbaar. Het tijdstip is onbekend of onbelangrijk.

Yesterday is nog recent, je kunt het je nog herinneren. Je hebt nog een volle buik. Je kunt je de grappen nog herineren die men aan tafel vertelde, je weet nog wat je gegeten hebt, je weet nog met wie je was, en ook het toetje kun je je nog herinneren, het loopt eigenlijk nog door in het heden...

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/El2theK

Maar het eten zelf is afgelopen, dat is waar het om draait. Bij een gebeurtenis die duidelijk in het verleden heeft plaatsgevonden en is afgerond wordt de simple past gebruikt. Dat je nog steeds weet wie, wat, hoe, waar etc. is niet relevant.

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FreekVerkerk

"Simple past" van eten is toch ATE? I ate yesterday? Of: I did ate yesterday?

January 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/El2theK

Als je een hulpwerkwoord gebruikt wordt alleen het hulpwerkwoord vervoegd.

January 14, 2017
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.