"בבית המלון שלנו יש חדרים מותאמים למשפחות."

Translation:In our hotel there are rooms adapted for families.

September 6, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/AveryTrach

What is wrong or the difference between " In our hotel there are adapted rooms for families.' or the way they have it?


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

‏בבית הַמֶּלוֹן שֶׁלָּנוּ יֵשׁ חֲדָרִים מֻתְאָמִים לַמִּשְׁפָּחוֹת

Ba-veit ha-malon shelanu yesh khadarim mut’amim la-mishpakhot.


https://www.duolingo.com/profile/nizdobs

The word hint translates מותאמים as "suitable" but it didn't accept my translation of "appropriate for" as in "In our hotel we have rooms that are appropriate for families"


https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

In this case I'd say the hint is not quite right. "Suitable" is מתאימים, the passive-form מותאמים (although used here as adjective) implies the process of making them suitable, so it's more "adapted". I'm not sure the difference is big enough to not accept the translation though.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.