Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có hiểu tôi không?"

Dịch:Do you understand me?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichquy16

Các bạn có câu nào nghĩa tương tự chia sẻ với mình nhé.

2 năm trước