"Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa."

Dịch:We only see the surface but under there is more.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichquy16

Câu này hay quá, cần có thêm nhiều câu dài như thế này để nâng cao trình độ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

we only see the surface but under has much more

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuongnq93

We just see the surface but under there is more _; sao khong dung dc just

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

k dùng there are more??

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.