Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa."

Dịch:We only see the surface but under there is more.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichquy16

Câu này hay quá, cần có thêm nhiều câu dài như thế này để nâng cao trình độ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

we only see the surface but under has much more

1 năm trước