Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thật không?"

Dịch:Really?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longquan2

it is true?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongA622669

I think that!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongA622669

my answer: is it true?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh_Trans

Có bị thiếu chữ l thôi, mà cũng bắt bẻ nữa, Duo thật quá quách :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khietvuarong

không nên nói Duo như vậy phải là quá trời quá luôn đó chứ

1 năm trước