Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are professional."

Dịch:Chúng ta thì chuyên nghiệp.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Chúng tôi là chuyên gia. có duoc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

không được nha bạn vì " chúng tôi là chuyên gia= we are the professionals" còn "professional" ở đây là tính từ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Delux5

i am the same question

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xulismile

Chúng tôi chuyên nghiệp cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHuy846396

chúng ta là là chuyên gia ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

không được nha bạn vì " chúng tôi là chuyên gia= we are the professionals" còn "professional" ở đây là tính từ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/daonam2

Jui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/daonam2

Ujk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmQuangVi3

Chung toi la chuyen gia sai luon @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

không được nha bạn vì " chúng tôi là chuyên gia= we are the professionals" còn "professional" ở đây là tính từ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhnhu2005

Chúng tôi chuyên nghiệp đc khong

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongUyen532840

Tại sao đáp án của tôi ko đc

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Giang597959

Thanks

1 tháng trước