Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một quả táo và một quả cam."

Dịch:An apple and an orange.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnDo438370

The

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/AnDo438370

G

0
Trả lời3 tuần trước