"Một quả táo và một quả cam."

Dịch:An apple and an orange.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnDo438370

The

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDo438370

G

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtychuy

Djebduidhd

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.