Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một quả táo và một quả cam."

Dịch:An apple and an orange.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnDo438370

The

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDo438370

G

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtychuy

Djebduidhd

2 ngày trước