"Αυτός στρώνει το τραπέζι."

Μετάφραση:He sets the table.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.