"Αυτός στρώνει το τραπέζι."

Μετάφραση:He sets the table.

September 7, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.