"Το πυθαγόρειο θεώρημα."

Translation:The pythagorean theorem.

September 7, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/Pok
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2

I wondered when this would come out :)

September 7, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.