https://www.duolingo.com/HoangQuocSon

Tại sao ko đặt là "DO YOU OK?" thay vì "ARE YOU OK?"

Nhân tiện mọi người cho mình hỏi là khi nào thì dùng động từ TOBE còn khi nào thì dùng với trợ động từ do/does luôn hì. Cảm ơn cả nhà nhiều!

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EmilyNguyen95

tai vi nghe ' Do you ok' nghe no cu sao sao a ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

mk cx nghĩ vậy , thường thì nghe are you ok ko hà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongcan

Câu trả lời chỉ biết câm nín :3

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VukvLq
VukvLq
 • 25
 • 1003

Động từ (verb) trong tiếng Anh bao gồm 2 loại chính là Động từ thường ordinary verb và trợ động từ auxiliary verb:

Trợ động từ auxiliary verb:

to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare có thể chia ra làm 3 loại:

 1. to be, to have : vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ Thí dụ: He is a cook. (“to be” là động từ thường)

I have just finished my work. (“to have” là trợ động từ)

 1. Động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Thí dụ: can, may, shall, will, ought to, must.

 2. Động từ đặc biệt: có khi dùng làm động từ thường, có khi dùng làm trợ động từ. : to dare, to need, to do, used to Thí dụ: He doesn’t dare to work anything. (động từ thường).

Dare we break? (trợ động từ)

They need new skirts. (động từ thường)

Trong câu hỏi của bạn: "Tại sao ko đặt là "DO YOU OK?" thay vì "ARE YOU OK?"

Are you ok? nghĩa là bạn ổn chứ, to be đã là trợ động từ nên không cần thêm trợ động từ nào nữa, câu Do you ok? là không thể vì sau you phải là động từ mới hoàn thành câu.

P/S: Duolingo bị lỗi mình gõ 1. 2. 3. mà nó hiển thị thành 1. 1. 2.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 258

Hay. Còn lỗi Duolingo thì bạn nên gõ 1) 2) 3) nó sẽ không bị lỗi.

Nhưng như bạn nói to be vừa là trợ động từ vừa có thể là động từ thường. Vậy làm sao ta phân biệt được khi nào nó là trợ động từ, khi nào thì là động từ thường?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VukvLq
VukvLq
 • 25
 • 1003

He is a cook. (“to be” là động từ thường) He is working now. (“to be” là trợ động từ)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianhcute

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Blood_Mun

hình như cái này mod giaphi đăng r hay sao ấy

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.