https://www.duolingo.com/profile/HoangQuocSon

Tại sao ko đặt là "DO YOU OK?" thay vì "ARE YOU OK?"

Nhân tiện mọi người cho mình hỏi là khi nào thì dùng động từ TOBE còn khi nào thì dùng với trợ động từ do/does luôn hì. Cảm ơn cả nhà nhiều!

September 7, 2016

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VukvLq
 • 1236

Động từ (verb) trong tiếng Anh bao gồm 2 loại chính là Động từ thường ordinary verb và trợ động từ auxiliary verb:

Trợ động từ auxiliary verb:

to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare có thể chia ra làm 3 loại:

 1. to be, to have : vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ Thí dụ: He is a cook. (“to be” là động từ thường)

I have just finished my work. (“to have” là trợ động từ)

 1. Động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Thí dụ: can, may, shall, will, ought to, must.

 2. Động từ đặc biệt: có khi dùng làm động từ thường, có khi dùng làm trợ động từ. : to dare, to need, to do, used to Thí dụ: He doesn’t dare to work anything. (động từ thường).

Dare we break? (trợ động từ)

They need new skirts. (động từ thường)

Trong câu hỏi của bạn: "Tại sao ko đặt là "DO YOU OK?" thay vì "ARE YOU OK?"

Are you ok? nghĩa là bạn ổn chứ, to be đã là trợ động từ nên không cần thêm trợ động từ nào nữa, câu Do you ok? là không thể vì sau you phải là động từ mới hoàn thành câu.

P/S: Duolingo bị lỗi mình gõ 1. 2. 3. mà nó hiển thị thành 1. 1. 2.

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Hay. Còn lỗi Duolingo thì bạn nên gõ 1) 2) 3) nó sẽ không bị lỗi.

Nhưng như bạn nói to be vừa là trợ động từ vừa có thể là động từ thường. Vậy làm sao ta phân biệt được khi nào nó là trợ động từ, khi nào thì là động từ thường?

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VukvLq
 • 1236

He is a cook. (“to be” là động từ thường) He is working now. (“to be” là trợ động từ)

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/EmilyNguyen95

tai vi nghe ' Do you ok' nghe no cu sao sao a ban

September 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

mk cx nghĩ vậy , thường thì nghe are you ok ko hà

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/truongcan

Câu trả lời chỉ biết câm nín :3

August 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/haianhcute

like

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Blood_Mun

hình như cái này mod giaphi đăng r hay sao ấy

December 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhanVnSang

vì OK không phải là 1 động từ lên sẽ dùng are(động từ tobe)

April 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san
 • Vì To be dùng chỉ trạnh thái ví dụ: You are OK. Nên câu hỏi ta chuyển Are lên đầu câu thành: "Are you OK?".

 • Không dùng "Do you OK" vì động từ To do dùng trong 2 trường hợp:

  • Với nghĩa cụ thể của nó là làm cái gì đó.

  • Dùng nó làm trợ động từ khi chuyển câu kể có động từ chỉ hành động ... sang thành câu hỏi, ví dụ cụ thể: I read a book (Tôi đọc sách), khi ta muốn chuyển thành câu hỏi thì sẽ là "Do you read a book?". Do lúc này là trợ động từ để cấu tạo câu hỏi mà thôi.

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Hay :D

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Imgur

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangQuocSon

cảm ơn bạn nhiều hì!

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Không có chi.

September 12, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.