https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

Truyện cười tiếng Anh (có dịch)

A matter of punctuation

An English professor wrote the words, “Woman without her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”

The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.”

Phần dịch

Chuyện về dấu chấm câu!

Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Phụ nữ không có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu một cách chính xác.

Các sinh viên nam viết: “ Phụ nữ, nếu không có đàn ông, chẳng là cái đinh.”

Các sinh viên nữ viết: “ Phụ nữ! Nếu không có, thì đàn ông chẳng là cái đinh.


A Policeman And A Reporter​

Country Policeman (at the scene of murder) : "You can't come in here"​

Reporter : "But I've been sent to do the murder"​

Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done".​

Phần dịch

Cảnh sát và phóng viên​

Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây.​

Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này.​

Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong.​


A Cow Grazing​

Artist : "That, sir, is a cow grazing" ​ Visitor : "Where is the grass ?"​

Artist : "The cow has eaten it"​

Visitor : "But where is the cow ?" ​ Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you?"​

Phần dịch

Bò ăn cỏ​

Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông. ​ Khách : - Có thấy cỏ đâu ?​

Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.​

Khách : - Thế còn con bò đâu ?​

Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?

Nguồn

2 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EunJung123

quá tệ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gianghongn2

hay day

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

làm sao bạn lấy được chữ này vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

lên mạng đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

bn tìm trên chỗ hình ảnh á

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

xong rồi mình tải về hả bạn ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhfifa1232

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_FLLFFL_
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

đẹp đó , bạn tải ở đâu về vậy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

Ý bạn là song ngữ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

Chắc chắn là thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

umk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianhcute

được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1055

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-onikri-

^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luciferle01

dang roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/multimrduy1

PUNCTUATION

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.