"She is someone."

Dịch:Cô ấy là người nào đó.

September 8, 2016

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kendzmost

Câu này dùng nói khi nào . không hiểu lắm

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/lehoangoi

sao lai khi nao

October 24, 2016

https://www.duolingo.com/khoailanglui

co ay la mot nguoi nao do có vẻ dể hiểu hơn

February 26, 2017

https://www.duolingo.com/chung130408

dịch là Cô ấy là người nào là được rồi sao là người nào đó là sao không hiểu.

October 15, 2016

https://www.duolingo.com/BuiHoangUyen

"Cô ấy là người nào" thì phải dịch là "Who is she" hoặc có thể dùng "Where is she" nếu trong trường hợp chỉ vào một bức ảnh nhiều người. Còn "Cô ấy là một người nào đó" có thể là một câu nói bâng quơ trong một cuộc trò chuyện thôi, hoặc là vế đầu của một câu nói dài hơn chẳng han.

August 28, 2018

https://www.duolingo.com/CuongDno2015

Tối nghĩa

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/hoanggia345

đúng

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

Nói không nghe rõ

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/doanhop1

Đây là câu hỏi hả

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/j0GdbAzS

là mình có khỏe không!

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/sangtaf

"cô ấy là ai khác" vẫn sai :(

February 21, 2018

https://www.duolingo.com/MjntuChan

cô ấy là một ai đấy thì lại sai

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/MjntuChan

cô ấy là một ai đấy thì lại sai

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/MjntuChan

cô ấy là một ai đấy thì lại sai

February 25, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.