https://www.duolingo.com/...Disney...

Truyện cười Anh-Việt

Truyện cười 3 chàng trai

Three guys, stranded on a desert island, find a magic lantern containing a genie, who grants them each one wish. The first guy wishes he was off the island and back home. The second guy wishes the same. The third guy says "I’m lonely. I wish my friends were back here."

Ba chàng trai bị mắc kẹt trên một hòn đảo ở sa mạc tìm thấy một cây đèn thần, bên trong có một vị thần. Vị thần đã cho mỗi người một điều ước. Chàng trai đầu tiên ước mình được thoát khỏi hòn đảo và trở về nhà. Anh chàng thứ hai cũng ước như vậy. Cuối cùng, chàng trai thứ ba ước: "Tôi cô đơn quá, tôi muốn bạn bè của tôi quay trở lại đây."


Truyện cười bé johnny

A new teacher was trying to make use of her psychology courses. She started her class by saying.“Everyone who thinks you’re stupid, stand up!”.After a few seconds, Little Johnny stoop up.The teacher said, “Do you think you’re stupid, Little Johnny?”“No, ma’am but I hate to see you standing there all by yourself”

Một giáo viên mới vào nghề đang thử áp dụng môn tâm lý của mình. Cô bắt đầu bài giảng bằng cách nói:“Em nào nghĩ rằng mình ngu ngốc thì hãy đứng lên!”Một vài phút sau, bé Johnny đứng dậy.“Em nghĩ rằng em ngu ngốc hả, Johnny,” cô giáo hỏi.“Không, thưa cô, nhưng em không thích phải nhìn thấy cô đứng đó mỗi một mình.”

Truyện cười vắng mặt

Mother: Why did you get such a low mark on that test?Junior: Because of absence.Mother: You mean you were absent on the day of the test?Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”Con trai: “Bởi vì vắng mặt "Mẹ : " Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? "Con trai : " Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. "

Truyện cười cô bé lucy

A young mother believed that it was very wrong to waste any food when there were so many hungry people in the world. One evening, she was giving her small daughter her tea before putting her to bed. First, she gave her a slice of fresh brown bread and butter, but the child said that she did not want it like that. She asked for some jam on her bread as well.Her mother looked at her for a few seconds and then said, "when I was a small girl like you, Lucy, I was always given either bread and butter, or bread and jam, but never bread with butter and jam."Lucy looked at her mother for a few moments with pity in her eyes and then said to her kindly, "Aren’t you pleased that you’ve come to live with us now?"

Một bà mẹ trẻ cho là phí phạm thực phẩm trong khi có nhiều người đang đói trên thế giới là một điều rất sai trái. Một tối nọ chị cho cô con gái nhỏ dùng bữa ăn nhẹ trước khi cho bé đi ngủ. Trước tiên, chị đưa cho bé một lát bánh mì nâu mới được phết bơ, nhưng cô bé nói là nó không thích như vậy. Bé đòi phết cả một ít mứt trái cây lên trên bánh nữa.Mẹ bé nhìn bé một lát rồi nói: -“Khi mẹ còn bé như con, Lucy à, mẹ chỉ được ăn hoặc bánh mì phết bơ, hoặc bánh mì phết mứt, mà không bao giờ có bánh mì vừa phết bơ vừa phết mứt cả.”Lucy nhìn mẹ với cặp mắt thương hại trong giây lát rồi ân cần nói với mẹ: -“Thế mẹ có hài long là mẹ đã tới sống với bố và con bây giờ không?”

Truyện cười forget it

"The thrill is gone from my marriage," Bill told his friend Doug. "Why not add some intrigue to your life and have an affair?" Doug suggested. "But what if my wife finds out?" "Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!" So Bill went home and said, "Dear, I think an affair will bring us closer together." "Forget it," said his wife. "I've tried that - it never worked." bản dịch sang tiếng việt truyện cười quên đi

Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug. “Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị “Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?” “Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một thời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!” Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.” “Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao giờ hiệu quả.”


Truyện cười romance

An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said, "You use to hold my hand when we were courting." Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep. A few moments later she said, "Then you used to kiss me." Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep. Thirty seconds later she said, "Then you used to bite my neck." Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed. "Where are you going?" she asked. "To get my teeth!"

Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.” Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ. Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường. “Anh đi đâu?” bà hỏi. “Lấy hàm răng!”

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Annered...

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Disney...

Bài này em không sử dụng google dich mong Mod sẽ ko xóa topic này của em

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luciferle01

leki

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianhcute

hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-onikri-

^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1064

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tlyourname

hay day

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovelygirl_2004

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Surynguyen2005

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Surynguyen2005

hay quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhdien05

hay quá !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhdien05

1 like nhé

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.