Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

[Song ngữ] Một hướng dẫn tuyệt vời và đầy đủ để chăm sóc móng tay một cách hoàn hảo

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

AN AMAZING AND COMPLETE GUIDE TO A FLAWLESS MANICURE

Một hướng dẫn tuyệt vời và đầy đủ để chăm sóc móng tay một cách hoàn hảo

Mastering the manicure is not an easy task, especially when you choose to do it on your own. In order to make this process easier, we at Bright Side have prepared a detailed nail care guide for you. Get perfectly groomed nails from the comfort of your own home with these handy tips!

Nắm vững cách cắt sửa móng tay không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt là khi bạn lựa chọn làm điều đó một mình. Để làm cho quá trình này dễ dàng hơn, chúng tôi tại Bright Side đã chuẩn bị một hướng dẫn chăm sóc móng tay cặn kẽ cho bạn. Hãy tạo ra những móng tay hoàn hảo và tươm tất từ ngôi nhà thoải mái của riêng bạn với những lời khuyên hữu ích này!

Image 1/Hình 1

Imgur

Imgur

Image 2/Hình 2

Imgur

Imgur

Image 3/Hình 3

Imgur

Imgur

Image 4/Hình 4

Imgur

Imgur

Image 5/Hình 5

Imgur

Imgur

Image 6/Hình 6

Imgur

Imgur

Image 7/Hình 7

Imgur

Imgur

Image 8/Hình 8

Imgur

Imgur

Image 9/Hình 9

Imgur

Imgur

Image 10/Hình 10

Imgur

Imgur

Image 11/Hình 11

Imgur

Imgur

Image 12/Hình 12

Imgur

Imgur

Image 13/Hinh 13

Imgur

Imgur

Image 14/Hình 14

Imgur

Imgur

Image 15/Hình 15

Imgur

Imgur

......................................................................................................................................Nguồn Bright Side

....................................................................................................Tổng hợp và biên dịch bởi ChauLe3


P/S: Đọc xong bài này các bạn sẽ học được kha khá từ vựng về màu sắc đấy ^_~

1
1 năm trước
20

54 Nhận xét