"Τα παιδιά τους"

Translation:Their children

September 8, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/dieprinzessin

What is the difference between - ίδια τους τα παιδιά and - τα δικά τους παιδιά ?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

As far as I know:

τα ίδια τους τα παιδία = τα ίδια τα παιδιά τους = their children themselves.

τα δικά τους παιδιά = their own children.


https://www.duolingo.com/profile/Mark359873

What is the difference between "their children" and "their own children"?


https://www.duolingo.com/profile/NicholasBr37724

At first I was mad because it marked me wrong when I misspelled "Their," but then I realized I'm an idiot and could probably use a spelling lesson.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.