"Η γυναίκα η οποία έρχεται είναι η μητέρα μου."

Translation:The woman who is coming is my mother.

September 8, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/timtz75

"who comes" should be added as an alternative?


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

The woman who is coming is my mother, in written English this is more correct. It was marked wrong. The person who translated the phrases from Greek has a real problem with the apostrophe. In written English it should only be used to denote possession, in spoken English the i in is, can be elided she's. The big exception in written English is "It's", " it's sunny" When it denotes possession it does not have an apostrophe, " the stable is famous, its horses run in the Derby".


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

Η γυναίκα την οποία έρχεται είναι η μητέρα μου.


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Η γυναίκα την οποία έρχεται είναι η μητέρα μου.

That is not grammatically correct.

"who" is the subject of "is coming", so you need the nominative case: η οποία.

Compare:

  • η γυναίκα η οποία τρώει = the woman who eats
  • η γυναίκα την οποία τρώει = the woman whom he/she/it eats
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.