"Αυτός είναι ο αδελφός μου."

Translation:He is my brother.

September 10, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

Αυτός δεν είναι βαρύς, είναι ο αδελφός μου. :P

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/Hank_Williams_Sr

"He is my bro" should be accepted lol :D

August 18, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.