"I cooked rice."

Dịch:Tôi đã nấu cơm.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baby112112112

sao phần chia động từ tại chỉ có hiện tai, đang học động từ quá khứ mà ô chia động từ không có qk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

ai cuc troai nhé .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuang1995

tôi đã thổi cơm :v :v

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/sever459795
6 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.