Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I cooked rice."

Dịch:Tôi đã nấu cơm.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baby112112112

sao phần chia động từ tại chỉ có hiện tai, đang học động từ quá khứ mà ô chia động từ không có qk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

ai cuc troai nhé .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuang1995

tôi đã thổi cơm :v :v

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sever459795
2 tuần trước