https://www.duolingo.com/cho2000lings

FC RUNNING MAN

ĐÂY LÀ LỚP HỌC DÀNH CHO CÁC FAN RUNNING MAN

LINK https://www.duolingo.com/o/mvtdgp

MÌNH BIẾT DẠO NÀY CÓ CHUYỆN GV HACK NICK BUT CHÚNG TA ĐỀU LÀ FC RUNNING MAN NÊN SẼ KO LÀM VẬY . TIN MÌNH NHÉ

NẾU CÁC BẠN LO THÌ HÃY DÙNG NICK PHỤ ĐỂ THI ( by ANDANH-TDM )

Á QUÊN TÊN LỚP LÀ FC RUNNING MAN LUÔN

Imgur

9/10/2016, 8:34:08 AM

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Running Man ! Runing Man ! Yeahhhhh :v

9/10/2016, 10:47:41 AM

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

=_=

9/10/2016, 11:46:31 AM

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=="

9/10/2016, 12:08:04 PM

https://www.duolingo.com/cho2000lings

???????????????????????????????

9/11/2016, 4:20:54 AM

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

?

9/11/2016, 9:25:42 AM

https://www.duolingo.com/cho2000lings

THAM GIA LỚP ĐI

9/11/2016, 9:43:41 AM

https://www.duolingo.com/cho2000lings

THAM GIA LỚP ĐI

9/11/2016, 4:20:36 AM

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

no

9/11/2016, 9:58:31 AM

https://www.duolingo.com/cho2000lings

why

9/14/2016, 1:07:59 PM

https://www.duolingo.com/Khanh_Trans

Mình tham gia nhé, thích Couple Monday lắm :)))

9/10/2016, 1:07:54 PM

https://www.duolingo.com/cho2000lings

ok

9/11/2016, 4:19:59 AM
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.