https://www.duolingo.com/thuycute200410

GAME: Câu đố Tiếng Anh vui nhộn

Mỗi tuần sẽ có 3 câu đố và bạn nào trả lời đúng thì sẽ có phần thưởng còn sai thì nộp 1 lingot nhé. OK!!!

  • I very porous smooth with sweet flavor. Above the white cream coated with decorative patterns. Who I am?

  • Something that goes is located, is also standing, but lying to standing?

  • When Beckham take the penalty, he will be shoot to?

    <pre> Mấy câu này dễ lắm, hay nhanh tay để có phần thưởng nhé. </pre>
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cho2000lings
  1. BÁNH XỐP

  2. BÀN CHÂN

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuycute200410

bạn còn thiếu câu số 3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthach0.

ice cream

sole

ball

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kathycute

ice scream foot you it is write ???

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.