1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. SỰ THÀNH CÔNG (Trích) - Tuyển…

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

SỰ THÀNH CÔNG (Trích) - Tuyển tập danh ngôn 1

Xin chào các bạn, từ hôm nay, mình sẽ đăng những Topic về danh ngôn hay cho các bạn, để hoạt động này được duy trì mình mong các bạn sẽ ủng hộ, đón theo dõi các Topic trong tuyển tập danh ngôn này.

Mong các bạn ủng hộ!


To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

Mark Twain


Strive not to be a success, but rather to be of value.

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Albert Einstein


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Thomas Edison


How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

Helen Keller


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Winston Churchill


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Albert Schweitzer


Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

William Arthur Ward


Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

Helen Keller


Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

Dale Carnegie


I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.

Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

Thomas Edison


Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

Brian Tracy


Đây chỉ là một phần trích (gồm 10 câu), nếu bạn muốn xem thêm, hãy bấm tại đây nhé!

Xem thêm:

September 10, 2016

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuong2006_cute

bạn thông minh đó

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Sao thông minh bn? :\

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

Like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

Np

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

?

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

Tạo đường thẳng í mà

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

-_-

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

O~O

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Đừng làm loãng topic nữa nhe bn!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

ok

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong2006_cute

1 like for you

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong2006_cute

bn thông minh thì mới biết làm cái này

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

e ko thấy mỗi câu lại ghi tên ng à?

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Ha ha mk ko đủ thông minh để tạo ra đc 1 câu danh ngôn hay đến vậy đâu! ^_^"

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

1like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/--AWESOME--

Xin chia buồn với em vì em bị sốt 40 độ nên anh tặng em 40 lingots kỉ niệm lần đầu tiên em bị sốt 40 đọ...Trêu tí thôi

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/--AWESOME--

anh tặng 100 rồi đóa

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Anh làm quá :v mơn anh nhưng có nhất thiết phải tặng kh ?!

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/--AWESOME--

bình thường mà

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Thôi love vậy^^

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Bài viết có sự đầu tư trong khâu trình bày =))

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks chị nhiều nha! :)

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Chiberia_

Like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Boboiboy_Ochobot

Like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-Katiou-Kid-

like

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

Thanks

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buithaoan140905

like

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/alicevan123

thanks.

September 12, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.