https://www.duolingo.com/bhelinn

Edatlar/Prepositions Konu Anlatımı

  • 15
  • 9
  • 6
  • 2

Merhaba. Bu dersimizde to, for, of, with, by, about, around gibi kelimelerin kullanım yerlerini inceleyeceğiz. Bir kısmı daha önceki derslerde yer yer geçmiş olsa da, sizden gelen istek üzerine toplu bir şekilde anlatmakta fayda gördüm.

To sözcüğüyle başlayalım. To kelimesinin en önemli kullanım yeri -e/-a yönelme takısı olarak kullanımı. “Okula gidiyorum” derken okul kelimesinin sonundaki a harfini İngilizcede to ile karşılıyoruz: I’m going to school. Give this letter to your father. – Bu mektubu babana ver. Don’t turn your back to him. – Ona arkanı dönme.

To ayrıca, İngilizcede fiillere -mek/-mak mastar ekini katıyor: To be or not to be. – Olmak ya da olmamak. I want to dance. – Dans etmek istiyorum.

Sıfatlardan sonra da bu şekilde yaygın olarak kullanılıyor: It is nice to see you. – Seni görmek güzel. I’m ready to go. – Gitmeye hazırım. İngilizcede iki fiili yan yana yazmak, prizin iki ucunu bir telle kısa devre yaptırmaya benzer. Araya bir yalıtım malzemesi koymalısınız ki “to” çok güzel bir yalıtım malzemesidir. To’nun bu şekilde kullanımı zaten “I want to dance” örneğinde olduğu gibi, -me/-mak anlamı katar. Cümlenin gelişine göre bu bazen -me/-ma gibi de okunabilir: I like to sleep until ten in the mornings. – Sabahları saat ona kadar uyumayı seviyorum.

To sözcüğü fillerden önce kullanıldığında “için” anlamına da geliyor: I’m here to see you. – Seni görmek için buradayım. She works hard to be a doctor. – Doktor olmak için çok çalışıyor. He saves money to buy a house. – Ev almak için para biriktiriyor.

Şimdi “for” kelimesine bakalım. Nesnelerden önce kullanıldığında “için” anlamına geliyor: I’m here for you. – Senin için buradayım. We fight for our country. – Ülkemiz için savaşırız. He died for a fistfull of Dollars. – Bir avuç Dolar için öldü. To kelimesinin de “için” anlamına geldiğini öğrendik ancak bu örneklerde for yerine to kullanamayız çünkü devamında nesne gelmiş.

For kelimesinden sonra özneli fiilli cümle de gelebiliyor ama günlük konuşmada çok tercih edilen bir yapı değil: I can’t sleep before 05:00 AM. for I have insomnia. – Uykusuzluk hastalığım olduğu için sabah beşten önce uyuyamıyorum. He can’t have a dog for he is afraid of them. – Köpeklerden korktuğu için, köpek alamaz.

Yalnız, günlük konuşmada bu tür cümlelerde, “çünkü” anlamına gelen “because” kelimesi daha çok tercih ediliyor.

“For’dan sonra cümle değil, sadece fiil getirmek istiyorum” derseniz, fiilin sonuna -ing takısı eklemeniz gerekiyor: This gadget is for making chocolate. – Bu alet çikolata yapımı içindir.

-Ing takısının -iyor anlamının haricinde, filleri nesneleştirme gibi bir özelliği olduğu için yapmak fiilini “yapım” kelimesine dönüştürüyor.

For kelimesi “süreyle” anlamına da geliyor: I’m going to Greece for three days. – Üç gün süreyle Yunanistan’a gidiyorum. You can stay at your aunt’s for a few days. – Birkaç gün süreyle halanlarda kalabilirsin. She sleeps for eight hours every day. – Her gün beş saat süreyle uyur. Of kelimesine bakalım. Of’un kullanıldığı yerler diğerlerine göre çok daha sınırlı çünkü çok uç örnekleri saymazsak of, başına geldiği sözcüğe -nın/-nin aitlik anlamını katıyor: The rooms of the house – Evin odaları The capital city of Turkey – Türkiye’nin başkenti All of the children – Çocukların hepsi Both of the apples – Elmaların her ikisi

gibi. İnsanlara özgü bir aitlikten bahsederken of kullanmamamız gerektiğini zaten 12. derste söylemiştik. Yani şu yanlış bir cümle: This is the dress of my mother. – Bu annemin elbisesi.

Bunun dışında of sözcüğünü; A cup of coffee – Bir fincan kahve A bottle of milk – Bir şişe süt A packet of cigarette – Bir paket sigara

örneklerinde olduğu gibi, miktar belirtirken kullanıyoruz. Of’un burada kattığı anlamı “dolusu” olarak düşünebilirsiniz. With sözcüğüne bakalım. “İle” anlamını katmak için en sık kullandığımız sözcük bu: I’m meeting with my cousin this afternoon. – Bu öğleden sonra kuzenimle buluşuyorum. Don’t play with matches. – Kibritlerle oynama. He is with his friends right now. – Şu anda arkadaşlarıyla beraber. She always writes her letters with a pen. – O mektuplarını hep tükenmez kalemle yazar.

With bunun dışında, ait olma mesajı veren -lı/-li anlamında kullanılıyor: The boy with blue eyes – Mavi gözlü oğlan The girl with the dragon tattoo – Ejderha dövmeli kız The girl with the pearl earring – İnci küpeli kız

With sözcüğünün yanına bir nesne zamiri yazarsanız “yanına/yanıma/yanlarına” gibi anlamlara geliyor: Take your umrella with you. – Şemsiyeni yanına al. I can take my raincoat with me. – Yağmurluğumu yanıma alabilirim.By kelimesine bakalım. By “tarafından” anlamına geliyor: by his father – babası tarafından by the sea – deniz tarafından by an animal – bir hayvan tarafından

By kelimesinin “kenarında/yanında” anlamı da var: We live in a house by the sea. – Deniz kenarında bir evde yaşıyoruz. Can I sit by you? – Yanına oturabilir miyim? I want a seat by the window. – Cam kenarı koltuk istiyorum.

By kelimesi “yoluyla/vasıtasıyla” alt mesajı veren “ile” görevinde de kullanılıyor. He is coming by train. – Trenle geliyor (tren yoluyla). You can send the package by mail. – Paketi posta yoluyla gönderebilirsin. You can go by car. – Arabayla gidebilirsin.

Bu kullanımı “ile” anlamını veren with ile karıştırmamaya gayret gösterin.

By kelimesi “-erek/-arak” görevinde de kullanılıyor: You can pass your exam by studying hard. – Sıkı çalışarak sınavını geçebilirsin. You can reach me by sending an e-mail. – E-mail göndererek bana ulaşabilirsin.

Bu kullanımda, by sözcüğünden sonra gelen fiile -ing eklediğimize dikkat edin.

By sözcüğünden sonra tarih belirten bir kelime gelirse by, “kadar” anlamına geliyor: Please finish the report by Tuesday. – Lütfen raporu salıya kadar bitir.

By kelimesinin “göre/uyarınca” gibi anlamları da var: Please play the game by the rules. – Lütfen oyunu kurallara göre oynayın. About kelimesine bakalım. “İlgili/hakkında” anlamında kullanılabiliyor. This is about you and your brother. – Bu, senin ve kardeşin hakkında. I don’t know anything about this writer. – Bu yazarla ilgili bir şey bilmiyorum. He has a phobia about snakes. – Yılanlara fobisi var.

“Yaklaşık/hemen hemen” anlamında da kullanılıyor: There are about forty people in the building. – Binada yaklaşık kırk kişi var. I have about forty Dollars. – Hemen hemen kırk dolarım var.

About sözcüğü “to” ile beraber kullanıldığında “üzere/eşiğinde” anlamına geliyor: He is about to die. – O ölümün eşiğinde. I’m about to fall in love. – Aşık olmak üzereyim. Around kelimesine bakalım. “Etrafında” anlamına gelebiliyor: The sun goes around the earth. – The earth goes around the sun.

Around kelimesi “civarında” anlamında da kullanılabiliyor: What time is it? – It is around eight. – Saat kaç? Sekiz civarında. Dr. Gibson examines around thirty patients every day. – Dr. Gibson her gün otuz civarında hasta muayene eder.

Around sözcüğü “buralarda” anlamına da gelebiliyor: Where are you now? – Şu anda neredesin? I am around. – Buralardayım.

To, for, of, with, by, about ve around kelimelerinin normal kullanımlarını öğrendik. Bir de anormal kullanımları var ki bunlara “phrasal verbs” yani deyimler diyoruz. Deyimsel kullanımlarında bu sözcüklerin başlarına bir fiil ekleniyor ve eklenen fiile göre bambaşka anlamlar kazanabiliyorlar. Örneğin, about kelimesinin başına “getirmek” anlamına gelen bring fiili eklenerek “bring about” denildiğinde, anlamı “sebep olmak” oluyor. Bring yerine see fiilini getirip see about dersek de “halletmek” anlamına geliyor. İşte İngilizce böyle bir dil. Deyimler şimdilik bir kenarda dursun; onlar İngilizcede en son öğreneceğimiz şeyler ve sırası geldiğinde, deyimleri resimli olarak anlatan çok güzel bir kitap tavsiye edeceğim.

Alıntı:

www.konuanlatımı.com

Yazının orijinal linki:

http://www.xn--konuanlatm-5ubb.com/to-for-with-by-of-about-around-kullanimi/

2 yıl önce

3 Yorum


https://www.duolingo.com/ersinturac

harikasın

2 yıl önce

https://www.duolingo.com/Straw_Berryy

"Tartışma" alanını insanlara böyle güzel bilgiler katmak için kullanmanız çok hoşuma gitti...

2 yıl önce

https://www.duolingo.com/HilmiENT

güzel anlatım için teşekkürler

8 ay önce
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.