https://www.duolingo.com/profile/HannahDrake2804

S'mae pawb!

Hello everyone! I live in Wales and am studying Welsh for A levels, so was wondering if anybody would like to practice speaking in welsh with me?

September 10, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Helo, Hannah, Ellis dw i. Dw i newydd ddechrau fy Lefel A Cymraeg hefyd (Cymraeg iaith gyntaf), ac dw i'n gyfrannwr at y cwrs yma ar Duolingo, felly plîs, gofynna unrhyw gwestiynau sy gynnot ti.

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HannahDrake2804

S'mae, Ellis. Dw I ddim yn astudio Cymraeg iaith gyntaf, yn lle hynny dw i'n astudio Cymraeg ail iaith. Wyt ti'n byw yn Cymru? Neu wyt ti'n astudio yn y wlad? Diolch yn fawr iawn ar gyfer ateb!

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Dw i'n dod Ynys Môn yn y gogledd. Ga i ofyn o (dua) ble ti'n dod, er mwyn cael blas ar ba fath o dafodiaith ti wedi arfer efo/gyda?

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HannahDrake2804

Oo, a yw'n braf yno? Dydw I eriod wedi bod I gogledd Cymru. Dw i'n byw yn y de, ger Casnewydd.

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Yndy, yn enwedig yn yr haf. Mae gen i deulu yn Abertawe a Chaerdydd ond dw i ddim wedi bod i Gaerdydd ers rhyw chwe blynedd.

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/GeorgeCairns

S'mae :) Sut wyt ti? Dw i ddim wedi ymarfer Cymraeg am wythnosau, ond mae fy nheulu yn dod o'r gogledd. Ti'n nabod Trawsfynydd?

November 6, 2016
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.