Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nói chuyện với họ trước đây."

Dịch:I talked to them previously.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhungDoan1311

tôi đã nói chuyện với họ trước đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-dichlenhietba

ukm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Tôi tự hỏi :"Tại sao bài này dễ thế???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Spoken cũng nên được chấp nhận, chúng ta có thể dùng spoken to nếu cuộc nói chuyện trang trọng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonhautran

Spoken ok

2 tuần trước