Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nói chuyện với họ trước đây."

Dịch:I talked to them previously.

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhungDoan1311

tôi đã nói chuyện với họ trước đây

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-anhtho

ukm

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Tôi tự hỏi :"Tại sao bài này dễ thế???

0
Trả lời1 tháng trước