"Tôi đã nói chuyện với họ trước đây."

Dịch:I talked to them previously.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhungDoan1311

tôi đã nói chuyện với họ trước đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nong92_

ukm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Tôi tự hỏi :"Tại sao bài này dễ thế???

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Spoken cũng nên được chấp nhận, chúng ta có thể dùng spoken to nếu cuộc nói chuyện trang trọng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonhautran

Spoken ok

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.