"Το πουκάμισο είναι πορτοκαλί."

Translation:The shirt is orange.

September 10, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Snommelp

Okay, mind just went blank... πορτοκαλί is also the word for the fruit, right? Except with the accent on a different syllable?

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/HongNhiNhi

Yes ''πορτοκάλι'' is the fruit~

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo

Yes, πορτοκάλι = orange (fruit) and πορτοκαλί = orange (colour).

September 10, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.