"Those are good decisions."

Dịch:Đó là những quyết định tốt.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanAnh1401

Đó là những quyết định sáng suốt??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

quyết định đúng tại sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

đề nghị thêm câu trả lời nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 18
  • 11
  • 367

Từ are sao ở đây lại nghe như your vậy ta?! Có ai nghe giống mình không vậy?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kim289551

Nó đọc đúng mà

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.