Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Those are good decisions."

Dịch:Đó là những quyết định tốt.

0
1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanAnh1401

Đó là những quyết định sáng suốt??

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

quyết định đúng tại sao lại sai

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

đề nghị thêm câu trả lời nhé

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 243

Từ are sao ở đây lại nghe như your vậy ta?! Có ai nghe giống mình không vậy?

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kim289551

Nó đọc đúng mà

0
Trả lời3 ngày trước